Zelo hitro se približuje novo šolsko leto in s tem tudi izbira izbirnih predmetov. Na šoli smo pripravili predlog teh predmetov. Več o ponujenih predmetih si lahko preberete na spodnji povezavi.
Predmete boste lahko rangirali v eAsistentu od 10. 5. do 15. 5. 2021.

Obvezni in neobvezni izbirni predmeti 2021_2022

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov 2021-2022