STROKOVNI DELAVCI, KI POUČUJEJO NA RAZREDNI STOPNJI

Matična šola

Učitelj Razred/predmet
Nadja Ivanuša 1. razred
Polonca Jamnikar 2. razred
Zinka Kocman 3. razred
Renata Kolar Krajnc 4. razred
Nastja Zidanšek 5. razred
Anita Mastnak Druga strokovna delavka 1.a
Polonca Novak MUS – 5.a, OPB 2 in OPB 4
Lilijana Puhner Hrastnik TJA – 4.a, 5.a
Breda Punčuh NIP- nemščina – 4.a, 5.a
Mihaela Obrez NIP – tehnika – 4.a, 5.a
Nataša Vnučec MUS – matematika – 5.a
Nataša Čede ŠPO – R – 3.a
Katarina Zdolšek NiP TJA – 1.a
Maja Kladnik OPB 1 in OPB 3
Maja Tifengraber OPB 2 in OPB 3
Martina Kosaber Gril OPB 1 in OPB4
Katarina Zdolšek OPB 1 in OPB2
Renata Mastnak JUV

 

Sorazredniki na razredni stopnji – matična šola

Učitelj Sorazrednik
Anita Mastnak 1. razred
Helena Leskovar 2. razred
Katarina Zdolšek 3. razred
Maja Tifengraber 4. razred
Jožica Vodeb 5. razred

 

PŠ Loka pri Žusmu

Učitelj Razred/predmet
Dragica Kladnik 1. in 2. razred
Frida Gubenšek 3. in 4. razred
Jasmina Bratec Druga strokovna delavka v 1. razredu, GUM – 1. in 2. razred, OPB
Silva Kladnik OPB in JUV
Lilijana Puhner Hrastnik TJA – 4. razred
Katarina Zdolšek TJA – 1. – 3. razred
Anja Brečko GUM – 3., 4. razred

 

PŠ Prevorje

Učitelj Razred/predmet
Štefka Planko 1., 2. in 3. razred, OPB
Marija Frece Perc 4. in 5. razred, OPB
Matejka Kramer GUM – 1. – 5. razred, ŠPO – 1. – 3. razred, SPO – 1. – 3. razred, LUM – 4. – 5. razred, OPB
Breda Punčuh TJA – 4. in 5. razred
Katarina Zdolšek TJA – 2. in 3. razred

 

STROKOVNI DELAVCI, KI POUČUJEJO NA PREDMETNI STOPNJI
Učitelj Poučuje Razrednik
Breda Punčuh angleščina, NIP: nemščina 6.a
Mihaela Obrez

tehnika in tehnologija, fizika,

izbirni predmeti: elektronika z robotiko, obdelava gradiv les,   astronomija, risanje v geometriji, elektrotehnika, neobvezni izbirni predmet: tehnika

6.b
Nataša Vnučec matematika 7.a
Polonca Novak slovenščina 7.b
Maja Kladnik geografija, zgodovina, domovinska  in državljanska kultura ter etika 8.a
Renata Mastnak biologija, kemija, naravoslovje 8.b
Matjaž Zendzianowsky Šport, izbirni predmeti: IŠP, ŠSP, ŠZZ 9.a

 

Učitelj Poučuje/drugo delo Sorazrednik
Polona Vengušt slovenščina 6.a
Lilijana Puhner Hrastnik angleščina, izbirni predmet: nemščina 6.b
Anja Brečko glasbena  umetnost,  izbirni  predmet: 7.a
Nataša Čede šport, neobvezni izbirni predmet: šport, ROID, pomočnica ravnateljice 7.b
Nisa Golob Drofenik slovenščina, angleščina 8.a
Alenka Polenšek matematika 8.b
Judita Leskovšek Andrić pedagoginja 9.a
Jožica Vodeb Zgodovina, knjižničarka
Breda Županc geografija, turistična vzgoja, ravnateljica
Maja Tifengraber biologija, gospodinjstvo
Tjaša Kos računalničarka

 

STROKOVNI DELAVCI, KI DOPOLNJUJEJO OBVEZNOST
Učitelj Poučuje
Nataša Himmelreich Likovna umetnost, izbirni predmet: likovno snovanje 2, likovno snovanje 3
Kaja Krajnc inkluzivna pedagoginja
Helena Leskovar specialna pedagoginja
Loreta Palčnik logopedinja
Nataša Pogorevc Tarkuš pedagoginja

 

OSTALI ZAPOSLENI

Administrativni delavki

Delavka Delovno mesto
Petra Bračko Petek tajnica zavoda
Marjana Pušnik računovodkinja zavoda

 

Tehnični delavci

Delavka/delavec Delovno mesto
Denis Lenart hišnik, voznik
Karolina Iskrač čistilka
Anica Plahuta čistilka
Olga Pungeršek čistilka
Saša Špoljar kuharica
Sonja Selič kuharski pomočnik
Jožica Pintar kuharski pomočnik
Benjamin Bračun kuhar – PŠ Loka pri Žusmu
Vida Lipovšek čistilka – PŠ Loka pri Žusmu
Martina Metličar kuharica, čistilka – PŠ Prevorje
Jožica Lenart čistilka – PŠ Prevorje