Delo šolskega sklada vodi upravni odbor.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo predstavniki staršev:

 

predstavniki šole:

Predsednica Šolskega sklada je

Šolski sklad je ustanovljen z namenom pridobivanje sredstev s prispevki staršev, z donacijami podjetij in podjetnikov ter najrazličnejšimi akcijami, v katerih sodelujejo učenci in učitelji šole. Sredstva Šolskega sklada so namenjena pomoči socialno šibkim učencem, raziskovalni dejavnosti na šoli, pomoči nadarjenim učencem na posameznih področjih in nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, fakultativni pouk jezikov), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev. Pravila, ki urejajo delovanje Šolskega sklada najdete v rubriki  Šolska zakonodaja in vloge za pomoč pa  na tej povezavi  Obrazci.

Za pomoč se lahko obrnete tudi na svetovalno delavko Judito Leskovšek Andrić (tel. 05  969 6060).

PROGRAM ŠOLSKEGA SKLADA_2020_2021

ZAPISNIK 1. SEJE UPRAVNEGA ODBORA ŠOLSKEGA SKLADA OŠ SLIVNICA PRI CELJU

Zapisnik 2. seje Upravnega odbora Šolskega sklada

Zapisnik 3. seje Upravnega odbora Šolskega sklada

Upravni odbor Šolskega sklada je z dopisom 9. 11. 2020 seznanil starše o pomenu Šolskega sklada in jih povabil k akciji zbiranja sredstev z nakupom koledarja. Več  v dopisu.