Osnovna šola
Slivnica pri Celju

Naslov:
Osnovna šola Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici 61
3263 Gorica pri Slivnici

Ravnateljica: Breda Županc, prof.
Telefon: 05 969 6056

Pomočnica ravnateljice: Nataša Čede
Telefon: 05 969 6058

Tajnica VIZ: Petra Bračko Petek
Telefon: 05 969 6050
Faks: 03 746 1462
E-mail šole: tajnistvo@slivnica.si

Računovodkinja: Marijana Pušnik
Telefon: 05 969 6052

Knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada: Jožica Vodeb
Telefon: 05 969 6057 (trenutno zaradi sanacije ni aktiven)

Svetovalna služba: Judita Leskovšek Andrić
Telefon: 05 969 6060

Specialna pedagoginja: Helena Leskovar
Telefon: 05 969 6053

Vodja šolske prehrane: Maja Tifengraber
Telefon: 05 969 6067 (trenutno zaradi sanacije ni aktiven)

Zbornica: 05 969 6064 (trenutno zaradi sanacije ni aktiven)

Kuhinja: 05 969 6061

Športni kabinet: 05 969 6055

Kabinet slovenščina in tuji jeziki: 05 969 6051 (trenutno zaradi sanacije ni aktiven)

Kabinet razredna stopnja in OPB: 05 969 6059

Kabinet matematika: 05 969 6063 (trenutno zaradi sanacije ni aktiven)

Kabinet glasbena umetnost: 05 969 6064 (trenutno zaradi sanacije ni aktiven)

Kabinet biologija-kemija in likovna umetnost: 05 969 6065

Kabinet matematika in geografija: 05 969 6066


 

 

PŠ Loka pri Žusmu

Naslov:
Loka pri Žusmu 12
3223 Loka pri Žusmu

Pedagoški vodja: Frida Gubenšek

Telefon zbornica: 03 748 6040

Telefon kuhinja: 03 748 6041

E-mail šole: pos.loka@os-slivnica.si


 

 

PŠ Prevorje

Naslov:
Lopaca 3
3262 Prevorje

Pedagoški vodja: Marija Frece – Perc

Telefon: 03 809 8540

E-mail šole: pos.prevorje@os-slivnica.si


Proračun uporabnika:
01320-6030682274
Davčna številka:  33404569
Delovni čas v tajništvu: od 7:00 do 15:00

Ustanovitelj šole je občina Šentjur. Sedež šole je v Gorici pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici. K šoli spadata še podružnični šoli Loka pri Žusmu in Prevorje.