Tema parlamenta 2021/2022 je 

Vsak razred je izbral po dva predstavnika za šolsko skupnost, eden od obeh predstavnikov pa je hkrati predstavnik šolskega parlamenta.