OSNOVNI PODATKI O KNJIŽNICI:

Naslov: OŠ Slivnica pri Celju – knjižnica, Gorica pri Slivnici 61,  3263 Gorica pri Slivnici

 

Telefon: 05 969 6057

E-pošta: jozica.vodeb@slivnica.si

Knjižničarka: Jožica Vodeb

Odprtost knjižnice za izposojo: knjižnica je odprta vsak delovnik po šolskem koledarju po urniku: pred poukom (razen ob torkih), med glavnim odmorom ter po pouku od 11.30 do 14.00, ob ponedeljkih do 15.00.   Urnik izposoje lahko vidite tukaj.

Knjižnica je zaprta:
– kadar knjižničarka opravlja druge zadolžitve (ima pouk, jutranje varstvo ali izvaja ure nadomeščanja in knjižničnega informacijskega znanja, ima zadolžitve na dnevih dejavnosti, je prisotna na sestankih)
– kadar je knjižničarka odsotna (izobraževanje, bolezen, dopust).

Knjižnična zbirka:
– obsega približno 20.000 enot knjižničnega gradiva
– knjižnici imamo tudi na podružnicah v Loki pri Žusmu in na Prevorju, kjer izposojo vodijo učiteljice Frida Gubenšek, Jasm

Katalog šolske knjižnicehttp://116217.winknj.si/